Skip til primært indhold

Takster

Takster i Syddanmark for Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Takster i Syddanmark for Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere (abonnementsordning der er objektivt finansieret pr. indbygger) og tilsyn (fast pris for den konkrete ydelse) som aftalt i regi af Udviklingsstrategi og Styringsaftalen i Syddanmark 

Finansiering

For samrådsfunktionen

Samrådsfunktionen finansieres efter principperne for objektiv finansiering ud fra antal indbyggere i kommunen. I 2021 er det 0,89 kr. pr. indbygger.

For Det Kriminalpræventive Tilsyn

Den foreløbige beregning for taksterne er:

  • Tilsyn/person i kommunale og regionale tilbud: 9.825 kr.
  • Tilsyn/person i privat bolig/privat ordning: 19.488 kr.

Den tidsmæssige beregning for betaling for tilsyn følger takstprincipperne i styringsaftalen, bilag 5 vedr. krisecentre og sociale døgncentre, dvs. afregning til og med ophørsdagen.

Opkrævning af betaling

Samråd og tilsyn betales en gang årligt beregnet pr 15. september for hele kalenderåret.

Af praktiske hensyn gælder:

  • Hvis en person efter den 15. september udmeldes af tilsynet, efterreguleres tilsynet ikke for resten af året. Tilsvarende betales der ikke for resten af året for personer, der indgår i tilsynet efter denne dato.
APPFWU01V