Skip til primært indhold

Medlemmer

Tilsynets medlemmer

Tilsynets medlemmer
Funktion Navn Ansættelsessted Kontakt
Psykiater Anette Løwert Vejle Sygehus

anette.carling.loewert@rsyd.dk

Tlf. 79 40 50 00 / 24 25 32 73

Psykolog Lone Hjerrild Møller Børne- og ungdomspsykiatrien,
Region Syddanmark

lone.hjerrild.moeller@rsyd.dk   

Tlf. 99 44 87 01

Kommunal repræsentant Sven Rode Fagchef for Psykiatri og   handicap, Tønder Kommune

sro@toender.dk 

Tlf. 74 92 94 35 

Repræsentant fra Kriminalforsorgen  Kenneth Toft Kriminalforsorgen 

Kenneth.toft@krfo.dk

Afdelingsleder Sanne Carstensen Specialcenter Syddanmark, Midgaardhus

sanne.carstensen@rsyd.dk 

Tlf. 99 44 17 34

Formand,
Jurist
Lea Friberg Region Syddanmark 

lea.friberg@rsyd.dk 

Tlf. 29 20 11 16

Næstformand,
Socialfagligkonsulent
Anne-Grethe Westh Region Syddanmark

 anne-grethe.westh@rsyd.dk 

 Tlf. 29 20 10 67

Sekretær for Samrådet Charlotte Blicher Clausen Region Syddanmark

Charlotte.clausen@rsyd.dk 

Sikker post: social@rsyd.dk 

Tlf. 21 35 23 83 

Sekretær for Samrådet Rikke Friis Bennetzen Region Syddanmark

rikke.friis.bennetzen@rsyd.dk 

Sikker post: social@rsyd.dk 

Tlf. 24 45 54 57   

APPFWU01V